Налоговая Славянска информирует

У Донецькій області видано більше 12 тис. ліцензій на право торгівлі алкоголем та тютюном

Станом на 01.11.2013 в Донецькій області нараховується близько 4,6 тис. суб`єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Загальна кількість діючих ліцензій, виданих на зазначені види діяльності, складає 12,2 тис. шт. (алкогольних – 6,3 тис. шт., тютюнових – 5,9 тис. шт.).

Нагадаємо, що з метою покращення обслуговування платників податків, ГУ Міндоходів у Донецькій області з листопада 2013 року змінено порядок приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і додатків до них.

Всі суб’єкти господарювання, які бажають подати документи на отримання нових ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/чи тютюновими виробами, на щоквартальне продовження дії таких ліцензій або на внесення змін в Додаток до ліцензії, можуть звертатися не тільки до Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ Міндоходів у Донецькій області, але й до відповідних Центрів обслуговування платників податків при державних податкових інспекціях ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Сьогодні у м. Донецьку та області функціонує 41 Центр обслуговування платників податків. Вони працюють з понеділка по суботу.

Більш детальну інформацію про місцезнаходження Центрів обслуговування платників податків та їх режим роботи можна отримати на сайті ГУ Міндоходів у Донецькій області www.dn.minrd.gov.ua.

Умови перебування фізичних осіб на ІІ групі платників єдиного податку

До платників єдиного податку ІІ групи належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Протягом календарного року такі платники повинні відповідати сукупності критеріїв:

- не використовувати працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не повинно перевищувати 10;

- обсяг доходу не повинен перевищувати 1 000 000 грн.

До зазначеної групи платників не відносяться фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи належать виключно до третьої або пятої групи платників єдиного податку.

Зазначимо, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року за умови дотримання відповідних вимог (п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України). Для цього йому необхідно подати заяву до територіального органу Міндоходів України не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування визначено ст.298 Податкового кодексу України.

Зарплата в «конверті» ? Вимагай легальну зарплату!

Протягом тривалого часу однією з найбільш актуальних проблем в Україні у сфері оплати праці є зарплата «в конвертах».

Великі підприємства не користуються такою схемою. Водночас середній та малий бізнес ще досить часто викорис­товує зарплату «в конвертах» як засіб навіть не мінімізації, а ухи­лення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Основними причинами вищезазначеного явища, є бажання заощадити або просто відсутність елементарної культури ведення бізнесу.

Утім, врешті-решт від зарплати «в конвертах» страждають як роботодавці, так і працівники. Розглянемо ситуацію з обох боків.

Загроза для підприємства.

Передусім необхідно зазначити, що керівник підприємства, установи або організації чи громадянин-суб’єкт підприємницької діяльності за невиплату заробітної плати чи інших установлених законом виплат несе кримінальну відповідальність, передбачену ст. 175 Кримінального кодек­су України.

Тому, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», директор постійно повинен бути готовий до перевірки прокуратури чи податкової інспекції. У такому випадку він стає «заручником» працівника, оскільки при конф­ліктній ситуації останній може створити чимало проблем роботодавцю.

Крім того, виплачуючи зарплату «в конвертах», роботодавці змушені вести подвійну бухгалтерію, що в жодному разі не сприяє ефективному веденню бізнесу та використанню обігових грошових коштів.

Необхідно зазначити також, що працівника, який отримує неофіційну заробітну плату, важко притягнути до матеріальної відповідальності, пе­редбаченої КЗпП. За загальним правилом, матеріальна відповідальність працівника обмежена розміром середнього місячного заробітку. А чим менший офіційний розмір заробітної плати, тим менша і відповідальність.

Наслідки виплати зарплати «в конвертах» для працівників

Досить часто підлеглий опиняється в ситуації, коли він просто змушений працювати на умовах, запропонованих роботодавцем, не усвідомлюючи спочатку негативних наслідків для себе.

Лише згодом такий працівник розуміє, що, отримуючи зарплату «в конвертах», він фактично позбавлений оплати тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, по безробіттю у випадку втрати роботи, одержання пристойної пенсії в старості, по інвалідності та інших випадках, передбачених законодавством.

Тобто особа, яка отримує неофіційну заробітну плату позбавлена або обмежена у соціальній захищеності в разі тимчасової непрацездатності, оскільки у цьому випадку лікарняні листи не оплачуються або оплачуються не в повному обсязі. Також досить часто не проводяться страхові виплати в разі настання нещасного випадку на виробництві, працівник не отримує в повному обсязі допомоги по безробіттю у разі скорочення. І звичайно, йому не варто розраховувати на банківський кредит.

Крім того, нелегальна заробітна плата – це частіше за все відсутність захисту від незаконного звільнення, гарантій на безпечні та здорові умови праці, права на відпочинок тощо. Працівникам потрібно пам’ятати, що роботодавець може в односторонньому порядку змінити розмір заробітної плати «в конверті», мотивуючи це зміною, наприклад, прибутковості бізнесу. Апелювання до порядності власника навряд чи призведе до позитивного результату.

Якщо у вас є інформація про виплату зарплати в «конверті», повідомте про це податківців за телефоном: 2-31-89

Право на автоматичне відшкодування ПДВ – це перш за все результат сумлінності платника податків

В Слов’янській ОДПІ ГУ Мін доходів у Донецькій області протягом 10 місяців 2013 року платникам податків відшкодовано близько 37 млн. гривень. Відшкодування податку на додану вартість отримали 7 платників, з них 6 – на загальних підставах, 1 – у автоматичному порядку.

Своєчасне та систематичне відшкодування податку на додану вартість є вагомим аргументом при оцінці потенційними інвесторами інвестиційної привабливості регіону. Тому, у своїй роботі спеціалісти Міндоходів орієнтуються на спрощення процедур адміністрування податків і митних платежів, зменшення документообігу, впровадження електронних сервісів, наприклад, таких, як «Автоматичне відшкодування ПДВ» та «Правова оцінка інвестпроектів на наявність податкових ризиків».

Платникам податків зареєстрованим в Слов’янській ОДПІ протягом десяти місяців в автоматичному режимі відшкодовано 39 млн. грн., а на загальних підставах було відшкодовано майже 33 млн. грн..

Слід зауважити, що отримання права на автоматичне відшкодування можливе за умови певної міри позитивної історії платника податків. Існує ряд критеріїв, які потрібно витримати підприємствам, щоб скористатися такою послугою.

Основні критерії щоб отримувати бюджетне відшкодування податку на додану вартість «автоматом»: відсутність податкового боргу, відсутність ризикового стану платника (банкрутство, відсутність за місцем знаходження), чисельність працюючих має перевищувати 20 найманих осіб.

Одним із складних критеріїв автоматичного відшкодування ПДВ є дотримання рівня середньої заробітної плати. Зокрема, автоматичне відшкодування ПДВ може отримати платник, який зберігає заробітну плату в 2,5 разів вище від мінімальної. І цей рівень має бути витриманий протягом цілого року, за чотири звітні квартали.

Інші критерії для того аби суб’єкт господарювання міг скористатись правом на автоматичне відшкодування ПДВ визначені статтею 200 Податкового кодексу України.

Крім того, треба пам’ятати, що користуючись всіма привілеями автоматичного відшкодування ПДВ, суб’єкт господарювання отримує гарантію швидкого повернення коштів, які, зокрема, потрібні для розвитку підприємства та розширення своєї діяльності.

Кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді компенсації комунальних послуг, оподатковуються ПДВ

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Враховуючи викладене, кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень від орендаря, включаються до бази оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

Набрав чинності порядок звірки інформації про об’єкти нерухомості фізичних осіб

Нещодавно набрав чинності наказ Міністерства доходів і зборів України від 26.09.2013р. № 508, яким затверджено порядок звірки інформації про об’єкти нерухомості фізичних осіб з даними Міндоходів.

Цей Порядок визначає механізм проведення звірки кількості та розмірів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб.

Підрозділи Міндоходів за місцем проживання (реєстрації) фізичних осіб надсилають повідомлення про запрошення платника податку для проведення звірки.

Звірка проводиться в термін до 31 грудня 2013 року на підставі документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості, про житлову площу таких об'єктів та за наявності документів, що посвідчують особу власника.

Після проведення такої звірки орган Міндоходів за місцем проживання (реєстрації) фізособи проводить звірку з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У разі виявлення розбіжностей між даними наданими фізичними особами і даними Держреєстру відповідні відомості вносяться в систему "Податковий блок".

Підрозділи Міндоходів за місцезнаходженням нерухомості отримують доступ до внесених відомостей для подальшого аналізу та контролю за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Інформаційно–комунікаційний відділ Слов’янської ОДПІ
Результати роботи управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Донецькій області

Одним з основних завдань в діяльності управління внутрішньої безпеки являється організація та вжиття системних заходів щодо попередження корупційних проявів, посилення контролю за виконанням службових обов’язків працівниками митних та податкових органів Донецької області.

За результатами проведених співробітниками підрозділу внутрішньої безпеки службових розслідувань та перевірок з питань запобігання правопорушень антикорупційного, податкового та митного законодавства з початку 2013 року відкрито 12 кримінальних проваджень.

Серед особового складу податкових і митних органів співробітниками управління вживаються активні заходи щодо підвищення рівня протидії корупції: проводиться попереджувально-профілактична робота, направлена на запобігання корупційним проявам у сфері службової діяльності. Проведено 80 службових розслідувань та перевірок. За їх результатами керівникам органів ГУ Міндоходів винесені подання для вжиття заходів реагування по усуненню порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 співробітників, 5 співробітників звільнено з органів ГУ Міндоходів у Донецькій області, 36 співробітникам органів ГУ Міндоходів у Донецькій області винесені офіційні застереження про недопущення протиправної поведінки.

З метою своєчасного запобігання здійснення корупційних правопорушень співробітниками УВБ проведено 632 профілактичних заходів, в т.ч. 468 лекцій, виступів, бесід в колективах, 48 виступів по радіо і телебаченню, 79 публікацій в пресі.

Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє, що з метою запобігання корупційним проявам серед працівників податкової та митної служб, Міністерством доходів і зборів України запроваджено сервіс «Пульс». Основний принцип такої інтерактивної лінії – зворотній зв’язок та оперативне вирішення проблемних питань платників податків та митних зборів. Якщо клієнт податкової або митної служби незадоволений неякісним обслуговуванням або вважає поведінку працівників вказаних служб некоректною, пропонуємо звертатися на сервіс Міністерства доходів і зборів України - (044) 284-00-07. Одночасно повідомляємо, що управління внутрішньої безпеки розташовано за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114 центральний корпус, телефон чергового: (062 257 64 46).


Старший оперуповноважений з ОВС
УВБ ГУ Міндоходів у Донецькій області
підполковник податкової міліції М.В. Агулов
КОММЕНТАРИИ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕНЫ
загрузка...

Copyright © 2010-2018 “Газета объявлений”. Все права защищены.
Позиция редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Условия использования материалов, размещенных на сайте slavinfo.dn.ua.