Программа деятельности Кабмина Яценюка: полный текст

Арсений Яценюк

Обнародована программа деятельности Кабинет министров Украины. Среди основных целей и задач нового правительства: сохранение целостности и суверенитета государства, подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом, развитие всесторонних и добрососедских отношений с Российской Федерацией. 

ЛIГАБiзнесIнформ приводит полный текст документа на языке оригинала:

Сьогодні Україна перебуває у найглибшій за всю історію своєї незалежності економічній, політичній і соціальній кризі. Держава доведена до межі банкрутства, суспільство - до соціальної і гуманітарної катастрофи. Реальною стала загроза втрати Україною суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за крок від фінансово-економічного колапсу.

Зростання реального ВВП за два останні роки - нульове. Державні фінанси - у критичному стані. Дефіцит державного бюджету у 2013 р. склав 65 млрд грн, з урахуванням усіх зобов’язань уряду - понад 80 млрд грн.

Державна скарбниця розкрадена. Станом на лютий 2014 р., залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку - 4,3 млн грн, при тому, що несплачені платіжні доручення - майже 10 млрд грн.

Сукупний зовнішній борг на кінець 2013 р. досяг $140 млрд або близько 80% ВВП, у тому числі короткостроковий - $65 млрд, що більш ніж в 4 рази перевищує золотовалютний запас держави, який становить сьогодні лише $15 млрд.

До критичного рівня погіршився діловий та інвестиційний клімат. Іноземні компанії і банки йдуть з України. Співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами зруйноване. Країна фактично позбавлена потенціалу економічного відновлення.

Депресивний стан економіки унеможливлює підтримання належних соціальних стандартів для переважної більшості населення. Зберігаються мільярдні заборгованості із зарплат, соціальних виплат і допомог. Мільйони українських сімей поставлені на межу виживання.

Відбулася майже повна правова делегітимізація державної влади, її вихід з-під контролю суспільства. Замість свого конституційного призначення - служити інтересам українського суспільства - державна влада її головними суб’єктами використовувалася з метою самозбереження і збагачення. Корупція стала системним елементом державного управління та основним способом вирішення життєвих питань.

Зруйновано правоохоронну та судову системи держави; суд, прокуратура та інші правоохоронні органи стали елементами єдиного репресивного механізму, спрямованого на захист влади, її свавілля і безкарності. Громадяни, позбавлені легітимних способів захисту своїх прав і свобод, змушені були вдатися до масових протестів, а дії влади з їх придушення призвели до чисельних людських жертв.

Цілі і завдання Уряду

 1. Забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.
 2. Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, невідкладна імплементація її положень. Виконання всіх необхідних умов для якнайшвидшого досягнення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу для українських громадян.
 3. Розвиток всебічних добросусідських стосунків з Російською Федерацією в усіх сферах, на новій, дійсно рівноправній основі, яка враховує як даність незворотній європейський вибір України і перспективу її членства в ЄС.
 4. Відновлення програм співпраці з МВФ та виконання всіх умов, необхідних для отримання допомоги від МВФ та ЄС.
 5. Невідкладна стабілізація фінансової ситуації. Жорстка економія бюджетних коштів. Ретельний перегляд чинних податкових пільг, виданих на індивідуальній чи галузевій основі, на предмет їх реальної ефективності у сприянні розвитку та соціальної доцільності. Кардинальне зменшення різного роду субсидій, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують державні фінанси та сприяють поширенню корупції.
 6. Забезпечення справедливого правосуддя. Відновлення зруйнованих "судовою реформою" 2010 р. гарантій самостійності судової влади та незалежності суддів.
 7. Реформування правоохоронних органів, забезпечення ефективності їх діяльності, дотримання принципу верховенства права, прозорості та підзвітності суспільству.
 8. Повне та всебічне розслідування фактів загибелі людей, вчинення інших злочинів, пов’язаних з проведенням масових акцій протесту у листопаді 2013 р. - лютому 2014 р. Спрямування головних зусиль на виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів.
 9. Формування нової системи влади на принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади. Рішуча та системна протидія корупції, передусім у вищих органах державної влади. Створення Національного антикорупційного бюро.
 10. Проведення люстрації передусім правоохоронних органів та судів, з метою очищення їх від тих, хто зловживав владою, порушував конституційні права людини і громадянина.
 11. Забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів. Забезпечення прозорості державних закупівель. Скорочення видатків на утримання влади, скасування необґрунтованих пільг високопосадовцям.
 12. Прийняття (у короткостроковій перспективі) необхідних непопулярних рішень щодо цін і тарифів, із запровадженням відповідних компенсаторних механізмів адресного характеру.
 13. Реформа політичної системи та виборчого законодавства. Створення ефективних механізмів запобігання узурпації державної влади та порушення принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 14. Забезпечення чесних і прозорих президентських виборів 2014 р.
 15. Демонополізація економіки. Усунення обмежень для конкуренції і штучних преференцій окремим суб’єктам господарської діяльності. Розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки.
 16. Відновлення довіри з боку інвесторів до України, заохочення іноземних інвестицій. Запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб`єктів економічної діяльності.
 17. Захист прав власників та інвесторів. Гарантування державою недоторканності прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання.
 18. Забезпечення енергетичної безпеки і енергозбереження. Реформа енергетичного сектору відповідно до вимог Договору про створення Енергетичного співтовариства, у т. ч. ІІІ енергетичного пакету ЄС. Поступове заміщення імпортного газу газом власного видобування. Диверсифікація джерел і шляхів поставок енергоресурсів. Реалізація довгострокової державної програми підвищення енергоефективності. Істотне зменшення на цій основі потреб економіки в імпорті енергоресурсів.
 19. Формування і здійснення виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства. Забезпечення безумовного дотримання прав громадян та всіх суспільних груп (соціокультурних, мовних, конфесійних тощо) на отримання освіти та інформації, на спілкування рідною мовою, на свободу совісті (віросповідання та церковно-релігійного самовизначення).
 20. З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, здійснення всебічного державного сприяння національним українським культурним індустріям, виробництву якісного україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню в т. ч. за допомогою новітніх технологій. Захист державної та інших мов згідно вимог статті 10 Конституції України.
 21. Негайне припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин. Децентралізація управління системою освіти. Забезпечення зв’язку освіти з вимогами сучасного ринку праці.
 22. Недопущення скорочення мережі медичних установ, забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян країни. Запровадження комплексу заходів із стимулювання добровільного медичного страхування.
 23. Повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, які дозволяють незаконно уникати оподаткування в Україні.

Механізми реалізації програми

На виконання цієї програми Кабінет Міністрів приймає власні акти, розробляє та вносить законодавчі ініціативи до Верховної Ради України.

Виконання програми забезпечується діяльністю органів виконавчої влади, здійснюваних на основі Конституції України, законів України, рішень Кабінету Міністрів України, прийнятими в межах його повноважень.

Законодавчі акти, необхідні для реалізації програми

Про люстрацію

Про Національне бюро розслідувань (Антикорупційне бюро)

Про Концепцію реформування правоохоронної системи України

Про судоустрій і статус суддів (нова редакція)

Про порядок фінансування судової влади в Україні

Про прокуратуру (нова редакція)

Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція)

Про оперативно-розшукову діяльність (нова редакція)

Про Службу безпеки України (нова редакція)

Про Вищу раду юстиції (зміни)

Про міліцію

Про Державну пенітенціарну службу України

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Нові виборчі закони

Про всеукраїнський референдум (нова редакція)

Про місцеві референдуми

Про доступ до публічної інформації (нова редакція)

Про мирні зібрання

Кодекс економічного зростання" (нова редакція Податкового кодексу)

Про внесення змін до Державного бюджету України (з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу розвитку України у 2014 р.)

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо посилення прозорості закупівель підприємств)

Зміни до законодавства, які удосконалять правову базу демонополізації економіки, антимонопольного контролю та регулювання, захисту конкуренції

Про порядок постачання природного газу населенню України

Про державне регулювання у сфері енергетики. Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного контролю у сфері надання податкових пільг та стимулів та децентралізації)

Про місцеве самоврядування (нова редакція)

Про освіту (нова редакція)

Про вищу освіту (нова редакція)

Про студентське самоврядування

Про Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні (Концепція схвалена Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій)

Про Концепцію гуманітарної (соціокультурної) політики України

Про національне культурне виробництво

Закон України про права пацієнтів

Зміни до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

Закон про референтне ціноутворення на ліки

Результати реалізації програми

Виконання програми забезпечить:

Зниження рівня суспільно-політичної напруженості, відновлення законності і правопорядку, функціонування діяльності органів державної влади на конституційних засадах, зниження рівня корупції, посилення правового захисту та безпеки громадян.

Зміцнення суспільної єдності і громадянської злагоди в Україні.

Запобігання колапсу національної економіки. Бюджетну збалансованість, формування реалістичних бюджетів, підвищення прозорості та раціональності бюджетного процесу. Економічне відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі - створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки.

Прискорення залучення країни до міжнародних економічних і фінансових мереж.

Збереження наявних, а в перспективі створення нових робочих місць. Наявність ресурсів для утримання соціальних стандартів, доступності медичних, освітніх, культурних послуг, запобігання зниженню рівня життя.

Інтеграцію ринків електроенергетики та природного газу з енергетичними ринками ЄС, підвищення рівня інвестиційної привабливості інфраструктури ПЕК України, розвиток енергетичних ринків на засадах ефективності, прозорості, конкуренції, що забезпечить передумови для підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Подолання критичної залежності від імпорту енергоносіїв фактично з єдиного джерела. Перехід до енергозабезпечення національної економіки за рахунок енергозбереження і власних, у т. ч. високотехнологічних джерел енергії.

Підвищення якості та доступності для всіх громадян України освіти, охорони здоров’я, інформації, культурного надбання. Безумовне дотримання прав громадян і суспільних груп на вільний розвиток національних мов і культур, зміцнення позицій державної мови і рівня захищеності національних інформаційного, освітнього, культурного просторів.

Практичну реалізацію європейського цивілізаційного вибору України шляхом підписання і виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, кардинальне розширення для громадян України інформаційного, освітнього, культурного просторів, можливостей самореалізації та кола міжлюдських контактів.

КОММЕНТАРИИ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕНЫ

Комментарии ( 40 )

свободный житель Пт, 2014-02-28 10:28

как делаються революции

See video

Βячеслав Κозлов Пт, 2014-02-28 13:05

Видели давно, ничего военного...

Dhoine Чт, 2014-02-27 23:55

Поругали попередныков, завтра все наладится и гривна к доллару выростет до курса 1 к 1 Laughing out loud

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 10:11
Александр Славянец аватар

завтра ничего не наладится и послезавтра тоже. Из этой долговой ямы и полной жопы, в которую нас затащили крепкие хозяйственники, мы еще долго будем выбираться.

Валентина Суярко Пт, 2014-02-28 10:15

Оно никогда не наладится. Слушал Сенину ересь и думал - где я всё это уже слышал.
Потом вспомнил-Кровосися после избрания на царствие, те же яйца в профиль. Папиредники все разграбили, мы народная власть будимо нипопулярными риформами покрашшувати краину.

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 10:18
Александр Славянец аватар

Не этот "покращення севодня" - не обещал. Все пока обсуждать, просто бессмыленно. Посмотрим, что будет сделано, через пару-тройку месяцев. Тогда и начнем опускать ниже плинтуса. А пока это только декларация о намерениях.

Валентина Суярко Пт, 2014-02-28 10:26

Их...эта...того...
Через пару месяцев Сеня сотоварищи имеет неиллюзорный шанс очутиться в тюрма
Если в Крыму начнется пальба, то эти клоуны ситуацию не удержат, там собрались ссыкуны и дилетанты.
Пока глава МВД героически небезуспешно борется с террористами и оккупантами посредством фейсбука, потом подключат твиттер, а дальше - кому деревянный ящик, кому пожизненное за измену родине
Эти лохи страну не вырулят, силы у них слабые (ц)
имхо, естественно

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 10:29
Александр Славянец аватар

Та да, новый министр МВД и СБУ-ушный глава, пока не проявляют себя никак. Хотя хрен его знает, они могут особо и не распространяться о том, что делают. Все-таки ситуевина не простая. Раша в затылок дышит, вернее целится.

Βячеслав Κозлов Пт, 2014-02-28 12:49

Думаю, в вопросах с Рашей они делают правильно, главное не наломать дров, не начать ловить террористов, не начать стрелять. Сеня очень чётко сказал об этом всем силовикам. Это, по-моему, единственно верная позиция. Только дипломатия и переговоры со всеми и вся.
Террористы пусть подольше посидят в здании, парламент подольше мусолится с референдумом, там есть полно юридических крючков. В итоге всё и разрулят.

Валентина Суярко Пт, 2014-02-28 13:20

Ага, правильно ))))))
особенно правильные отчеты Авакова в мордокниге )))) ржал бы до слез, если бы не было так грустно

Βячеслав Κозлов Пт, 2014-02-28 13:31

А что ему остаётся делать? Деваться некуда...

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 12:53
Александр Славянец аватар

Они уже обратились к странам гарантам, которые подписали Будапештский договор. Раша, его тоже пописывала, но оружием явно бряцает, засылает засланцев в Крым. Короче говоря ведет себя, как всегда по свински.

Βячеслав Κозлов Пт, 2014-02-28 13:07

А кто ж сомневался, что они по-свински себя будут вести. Мы обречены всё это терпеть...

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 13:12
Александр Славянец аватар

В НАТО нужно. Тогда вся эта хрень и провокации превратятся.

Валентина Суярко Пт, 2014-02-28 13:21

В НАТО вроде и не нужно, но когда смотришь роисские каналы и то, что творят карлики, то понимаешь - надо (((((

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 13:39
Александр Славянец аватар

Именно по этой причине, а не потому, что я уж так люблю НАТО.

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 13:23
Александр Славянец аватар

В Крым уже Жириновский пожаловал.

Валентина Суярко Пт, 2014-02-28 13:33

запретить ему въезд на территорию неньки и делов-то

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 13:34
Александр Славянец аватар

Уже заехал - гаденыш

Βячеслав Κозлов Пт, 2014-02-28 13:17

Так ото ж! Попробуй народ наш в этом убедить...

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 13:20
Александр Славянец аватар

А я уверен, что все убеждения не помогут. Это бесполезно, только свои нервы тратить. У них обычно один аргумент - НАТО - это враги всего живущего на земле и они нас захватят и в рабство уведут на аркане.

Βячеслав Κозлов Пт, 2014-02-28 13:22

Или "идет целенаправленное уничтожение народа в пользу запада". Smile

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 13:23
Александр Славянец аватар

Или типа этого.

Валентина Суярко Пт, 2014-02-28 11:07

Не, там все просто.
Они очень ссут и совсем не знают что делать.
Сначала глумились над тем, что овощ был деморализован и подавлен
теперь сами такие же.
Но у того хватило чуйки(денег) слинять.
Эти шавки и на такие подвиги неспособны. работать надо было начинать...с первых часов. А они троны делили, если б еще и нормально поделили, а так один цырк

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 11:20
Александр Славянец аватар

Тут не в тронах дело. Как работать, если ты еще не официально на должности? Хотя меня их нерешительность тоже сильно раздражает. То, что упустили Яныка - особенно.

Devochka_Letom Чт, 2014-02-27 19:16

а еще, я так понимаю, будут добывать сланцевый газ. Спасибо, освободители хреновы

evil Пт, 2014-02-28 11:08

кому что, а всяким "Девочкам" сланцевый газ выйти замуж не даёт... Big smile

Александр Славянец Пт, 2014-02-28 08:13
Александр Славянец аватар

Та газ бы добывали, хоть так хоть так.

Валентина Суярко Чт, 2014-02-27 19:48

Окстись бюджетница Big smile Омерика из импортера стала экспортером газа благодаря сланцевому газу Big smile
Тебе трудно понять, но ты постарайся Wink хотя не...не нужно стараться Sick

свободный житель Чт, 2014-02-27 20:03

ну тебе вообще трудно понять,что идет целенаправленное уничтожение народа в пользу запада.

Βячеслав Κозлов Чт, 2014-02-27 20:20

Ваши посты можно читать для поднятия настроения, как анекдоты Smile

Валентина Суярко Чт, 2014-02-27 20:06

Сам-то понял, чо сказал
Кому ты нужен

Devochka_Letom Чт, 2014-02-27 19:15

все-таки подпишут эту позорную ассоциацию. ...

Олег Ненужнаяинфа Пт, 2014-02-28 01:39

Devochka_Letom пишет:
все-таки подпишут эту позорную ассоциацию. ...

о-да,про загнивающий Запад,мы уже слышали...

брум Чт, 2014-02-27 17:31

а из него получиться неплохой дедушка Яцык на звездочках у пластунов Smile

Александр Славянец Чт, 2014-02-27 17:24
Александр Славянец аватар

Сукупний зовнішній борг на кінець 2013 р. досяг $140 млрд або близько 80% ВВП, у тому числі короткостроковий - $65 млрд, що більш ніж в 4 рази перевищує золотовалютний запас держави, який становить сьогодні лише $15 млрд.

Вот такое оно покращення. Мы эту хрень будем расхлебывать хз сколько

брум Чт, 2014-02-27 17:29

Я так понимаю ты ему веришь и не допускаешь намека на то, что если хорошо обгадить предшественников, то затем можно даже ничего не делая в принципе прослыть героем-спасителем? Или ты поддерживаешь его стремление поорать даже если это выливается в крах национальной валюты со всеми вытекающими отсюда последствиями? А может он и не политик вовсе? Ответственность у него нулевая...

Валентина Суярко Чт, 2014-02-27 19:50

Пруфы, юноша. Кто прослыл героем?
Или че ты там грил про поорать? Big smile

Βячеслав Κозлов Чт, 2014-02-27 18:07

А и не нужно верить. Можно зайти на сайт Минфина и проверить. Там есть официальные данные по госдолгу.
Я их смотрел (хотя это и нудно). По памяти могу сказать: за время правления Янека с 2010 по 2014 госдолг вырос примерно на 35 млрд.дол.

Александр Славянец Чт, 2014-02-27 17:49
Александр Славянец аватар

Я не доверяю политикам. Но есть маленький нюанс - когда Яценюк зачитывал эти цифры с трибуны. А я это смотрел, то никто из депутатов от ПР не опроверг эти цифры.

загрузка...

Copyright © 2010-2018 “Газета объявлений”. Все права защищены.
Позиция редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Условия использования материалов, размещенных на сайте slavinfo.dn.ua.